SBO Tilburg

SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg)

Sinds de oprichting in 2003 vertegenwoordigt de SBO in het overleg met de gemeente en betrokken corporaties, als algemene belangenbehartiger, de  huurders binnen de gemeente Tilburg, bestaande uit de stad Tilburg en haar dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

De huurders worden in de SBO vertegenwoordigd door de huurdersbelangenorganisaties (HBO’s) van de in de gemeente Tilburg werkzame corporaties: Tiwos, TBV Wonen en Wonen Breburg. De betrokken HBO’s dragen zorg voor de belangenbehartiging van hun huurders met de eigen wooncorporatie.

SBO Tilburg draagt op een constructieve doch kritische wijze bij aan het woonbeleid van de gemeente Tilburg en de corporaties. Het signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle in het opeenvolgend 5-jarig Convenant Wonen gemaakte afspraken.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van SBO Tilburg.