De naam zegt het al: de HBO behartigt de belangen van de huurders van Tiwos-woningen.  Wij hebben onder andere aandacht voor de leefbaarheid in de wijken, de communicatie van Tiwos met de huurders en de positie van de huurders bij de verduurzaming van woningen. De medewerkers van Tiwos zijn van goede wil, maar soms gaat er toch wel eens iets fout, of zijn er omstandigheden waar Tiwos niet zo maar iets aan kan veranderen. Gaan er zaken niet goed waar de huurders de dupe van worden dan gaat de hbo hierover met Tiwos in gesprek.

De HBO is een stichting die in formele overleggen met de directie van Tiwos de huurdersbelangen naar voren brengt. Zo moet de directie aan de HBO om advies vragen over voorgenomen jaarlijkse huurprijs-aanpassingen.

Deze officiĆ«le status is geregeld in de wet, in de statuten van de HBO en in de samenwerkingsovereenkomst met Tiwos. Daarmee is gegarandeerd dat de HBO gehoord wordt. In de samenwerkingsovereenkomst  is ook geregeld dat Tiwos de huurders hoort. De HBO ondersteunt de middelen die Tiwos gebruikt om te overleggen met u. Er is een huurderspanel waarin betrokken huurders hun ervaring en mening gevraagd wordt. En er is een huurdersvergadering waar bewonerscommissies en huurders hun geluid kunnen laten horen