Wie zijn we

De Huurders Belangen Organisatie (HBO) heeft als doel dat u uw mening kunt geven over ‎zaken die álle bewoners aangaan. De HBO overlegt 4 keer per jaar met het HBO-Platform. In ‎dit Platform zitten vertegenwoordigers van alle wijken met woningen van Tiwos. De HBO en ‎het Platform bespreken ontwikkelingen rondom huren en wonen in het algemeen, maar ook ‎wat ‘leeft’ in de wijken. Deze onderwerpen bespreekt de HBO dan weer met de directie van ‎Tiwos. Zo zijn bijvoorbeeld beleidswijzigingen, de jaarlijkse huurverhoging, leefbaarheid en ‎veiligheid onderwerp van gesprek. Op deze manier vormt de HBO de schakel tussen de ‎huurders en de directie van Tiwos.‎

Het bestuur van de HBO wordt gekozen door de leden van het HBO-Platform. De HBO ‎nodigt huurders één keer per jaar uit voor een Algemene Huurdersvergadering.

Even voorstellen: Het HBO-bestuur

Het HBO-bestuur bestaat uit:

  • Jaap Landzaat (bestuurslid)
  • Liesbeth van Oevelen (bestuurslid)
  • Ad van Oudheusden (secretaris/penningmeester/voorzitter)
  • Jan Mutsaers (bestuurslid)
  • Beatrice Jansen (bestuurslid)
  • Lambert van Elshout (bestuurslid)
  • vacature

De adviseur van HBO Tiwos is Laurens Talsma van Bouwhulp Groep Eindhoven.

Contact

U kunt contact ‎opnemen met de HBO door een briefje te sturen naar:

Tiwos Huurders Belangen Organisatie, ‎Postbus 10051, 5000 JB Tilburg.

U kunt ook een e-mail sturen naar: info@hbo-tiwos.nl

Jaarverslag

Wij leggen jaarlijks verantwoording af over onze activiteiten. Hieronder vindt u ons laatste jaarverslag.

Samenwerkingsovereenkomst

Sinds 2016 is er een officieel document waarin de samenwerking tussen Tiwos en de HBO is vastgelegd. Hieronder kunt het het lezen.