De HBO als ombudsdienst

De HuurdersBelangen Organisatie van Tiwos heeft veel overleg met de directie. We brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei onderwerpen die de huurder aangaan. De belangen van de huurder staan voorop, sterker nog: de belangen van alle huurders staan voorop.

Helaas betekent dat niet dat we alle huurders het altijd naar de zin kunnen maken, maar het is wel ons streven.

Voor een deel baseren wij ons op signalen die wij ontvangen. Wij zijn zelf huurders en krijgen signalen uit onze buurt. Ook geven bewonerscommissies,  de huurdersvergaderingen en het huurderspanel ons informatie.

Huurderspanel

Om te weten wat er bij ú leeft vragen wij u om deel te nemen aan het huurderspanel dat samen met Tiwos gehouden wordt. In dit onderzoekspanel worden vragen en stellingen over uw ervaringen met het huren van een Tiwos-woning aan u voorgelegd. Een paar voorbeelden: Hoe ervaart u de leefbaarheid in uw buurt goed, heeft uw verduurzaamde woning uw wooncomfort verhoogd, worden onderhoudsmeldingen vlot en goed afgehandeld?

Tiwos en de HBO hechten veel belang aan de ervaringen van bewoners. Daarom vragen wij om u op te geven als deelnemer. Hoe meer deelnemers, hoe beter het beeld is dat wij krijgen. U kunt u aanmelden via: info@hbo-tiwos.nl.

Mocht u de HBO van een bijzondere situatie in uw directe woonomgeving op de hoogte willen stellen? U kunt een bericht sturen naar HuurdersBelangen Organisatie Tiwos , ‎Postbus 10051, 5000 JB Tilburg.Of u kunt een e-mail sturen naar: info@hbo-tiwos.nl.