Huurdersvergadering

Samen met Tiwos organiseert de HBO een of twee keer per jaar een huurdersvergadering. Voor deze vergaderingen worden huurders en bewonerscommissies uitgenodigd.

Tijdens deze vergaderingen is er ruimte om uw mening over huuraangelegenheden kenbaar te maken. Het doel is dat de HBO en Tiwos leren van uw ervaringen. Voor Tiwos is uw ervaring belangrijk om de dienstverlening te kunnen verbeteren, voor de HBO is uw ervaring belangrijk om uw belangen beter te kunnen behartigen. Huurdersvergaderingen worden aangekondigd in de Tiwos-krant en op de website. Deelnemers aan het Huurderspanel nodigen we via een persoonlijke e-mail uit.