Leefbaarheid

Het onderwerp leefbaarheid in de buurt/wijk komt in bijna elk overleg van de HBO met de directie aan de orde.

Tiwos heeft veel aandacht voor leefbaarheid. De buurtbeheerders en de leefbaarheidsconsulenten werken er hard aan om onprettige situaties te voorkomen of weg te nemen. Soms is dat een kwestie van lange adem en veel inzet, soms volstaat een gesprek of het opzetten van een werkgroep.
Tiwos doet veel, maar uiteindelijk wordt een aangename leefbaarheid gemaakt door u, door u als bewoners.

Een definitie geven van leefbaarheid is zeer lastig.

Leefbaarheid kan gaan over:

  • Veiligheid: Bewoners willen zich veilig voelen in en rondom hun woning. Factoren zoals criminaliteit, verlichting en buurtwacht kunnen de veiligheid beïnvloeden.
  • Wooncomfort: Dit omvat zaken als de kwaliteit van de woning (bijvoorbeeld isolatie, ventilatie, en voorzieningen), de indeling van de ruimtes, en de staat van onderhoud.
  • Buurtvoorzieningen: De aanwezigheid van supermarkten, scholen, gezondheidszorg, recreatievoorzieningen en openbaar vervoer in de buurt heeft invloed op de leefbaarheid.
  • Sociale cohesie: De kwaliteit van de sociale interacties tussen buren en de algehele gemeenschapszin dragen bij aan de leefbaarheid.
  • Milieu en groen: De aanwezigheid van groene ruimtes, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en andere milieufactoren zijn ook belangrijk voor bewoners.
  • Toegankelijkheid: De bereikbaarheid van de woning, de nabijheid van voorzieningen en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking spelen een rol.

Deze omschrijvingen laten zien dat leefbaarheid betrekking kan hebben op de wijk, de buurt maar ook op  de straat of een flatgebouw  of het woonerf om maar een paar gebieden te noemen.

Wat  leefbaarheid ongrijpbaar maakt is dat niet iedereen situaties hetzelfde ervaart. Wat de een erg onplezierig vindt, valt een ander misschien niet eens op. We beleven en waarderen leefbaarheid niet allemaal hetzelfde.
Wat we wel weten uit eigen ervaring is dat leefbaarheid daar negatief ervaren wordt waar het eigen woongenot aangetast wordt. Dat is eigenlijk wel wat iedereen wil: plezierig wonen. En om dat te bereiken is het vaak zorg om met buren te werken aan de leefbaarheid in de omgeving

Voor de HBO is leefbaarheid erg belangrijk. We volgen wat Tiwos aan leefbaarheid doet  en indien nodig  ondersteunen wij bewoners in hun contact met Tiwos om hun leefbaarheids-plannen te realiseren..