Samenstelling van de HBO

De HBO overlegt met de bestuurder van Tiwos over zaken waar u als huurder mee te maken heeft. Naast het aankaarten van alledaagse zaken waar huurders bij betrokken zijn, geven wij advies over de begroting en de huuraanpassing. Dat is formeel geregeld in de Overlegwet.

De samenstelling van HBO ( Huurders Belangen Organisatie -Tiwos ) is geregeld in de statuten van de HBO-stichting. Deze statuten bepalen dat de deelnemers aan de HBO bestuurder zijn van de stichting. Het bestuur regelt zijn eigen opvolging.

Het bestuur bestaat maximaal uit 6 leden, momenteel zijn we met 3 leden. In het bestuur hebben we 3 vrouwen en 3 mannen. Er is een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Met zijn allen beheren we een aantal aandachtsvelden, zodat we gedegen voor de dag kunnen komen in gesprekken met directie en achterban.

De bestuursleden komen uit de volgende wijken of buurten:

  • Berkengaarde in Berkel-Enschot
  • Loven
  • Bouwmeesterbuurt
  • Zeeheldenbuurt
  • Kruidenbuurt
  • De Reit

Heeft u interesse om aan te sluiten bij de HBO dan wordt u uitgenodigd om een aantal vergaderingen bij te wonen. Vervolgens kijken we samen of het werk voldoet aan uw verwachtingen en of er een klik is met de overige leden van het bestuur.
Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen is dat u geregistreerd huurder of medehuurder van een woning van Tiwos moet zijn.