• De HBO als ombudsdienst
    De HuurdersBelangen Organisatie van Tiwos heeft veel overleg met de directie. We brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei onderwerpen die de huurder aangaan. De belangen van de huurder …
  • Huurderspanel
    Om te weten wat er bij รบ leeft vragen wij u om deel te nemen aan het huurderspanel dat samen met Tiwos gehouden wordt. In dit onderzoekspanel worden vragen en …
  • Huurdersvergadering
    Samen met Tiwos organiseert de HBO een of twee keer per jaar een huurdersvergadering. Voor deze vergaderingen worden huurders en bewonerscommissies uitgenodigd. Tijdens deze vergaderingen is er ruimte om uw …